Thành phố bắc Kạn tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 của Chính phủ và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ

Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 343, 704 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước”“Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015. Trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố (cơ quan thường trực BCĐ) tham mưu ban hành Quyết định số 289/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 343, 704 của Chính phủ, gồm 12 thành viên; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thành phố làm Phó trưởng ban Thường trực; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai, thực hiện Đề án nghiêm túc, hiệu quả với chủ trương gắn nội dung của Đề án với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, truyền thống phụ nữ Việt Nam; Vai trò của người mẹ trong việc chăm sóc con trong gia đình, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương, quan tâm ưu tiên các địa bàn khó khăn, bố trí nguồn lực và lồng ghép với các chương trình, dự án, hoạt động chuyên môn của các ngành, của Hội.

Tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông cộng đồng về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam  theo 4 tiêu chí “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”  và kiến thức nuôi dạy con tốt cho 1.450 cán bộ, hội viên, phụ nữ, tổ trưởng, trưởng thôn; tổ chức được 42 lớp tập huấn cho 1.420 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên cán bộ hội nòng cốt (đạt 100%); 76 buổi tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, kiến thức nuôi dạy con cho 6.489 hội viên đạt 100%; tổ chức trên 300 buổi giao lưu, gặp mặt kỷ niệm với 3.876 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Thành đoàn tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên song song với việc thực hiện phong trào“5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Ba trách nhiệm”. Phát triển mở rộng và nâng cao chất lượng mô hình hoạt động tuyên truyền CLB gia đình trẻ hạn phúc; CLB gia đình với pháp luật; CLB bạn gái…tổ chức 07 buổi tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; 75 cuộc tuyên truyền thu hút trên 20.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục truyền thống theo chủ đề tháng thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó nữ chiếm 58%.

 100% cơ sở Hội tổ chức truyền thông đến cán bộ, hội viên các nội dung của Đề án 343, 704 trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 lồng ghép với Liên hoan hát ru, hát dân ca, Hội thi Chi Hội trưởng phụ nữ cơ sở giỏi trong các cấp Hội, có 8/8 cơ sở tổ chức với 114/126 = 90,47%.

Hội LHPN thành phố đã phối hợp với các ngành thành viên tổ chức Ngày hội gia đình hạnh phúc nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, thi Nấu ăn: bữa ăn dinh dưỡng, gia đình điểm 10. Trong 5 năm, đã tặng 71 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo trị giá 1.379 triệu đồng. Các cấp Hội tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , xây dựng các mô hình “làm theo” như mô hình: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”,“Quỹ tiết kiệm cộng đồng”,“Tiết kiệm điện”, ”Hũ gạo tình thương”… với số tiền gần 3 tỷ đồng, gần 5 tấn gạo. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, tổ chức tuyên truyền các gương điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Kết quả, các cấp Hội đã phối hợp xây dựng 45 phóng sự; tuyên truyền trên 600 lượt tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo panô, băng zôn, khẩu hiệu về các nội dung tuyên truyền giáo dục các giá trị truyền thống phụ nữ Việt Nam. 

 LĐLĐ thành phố tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tổng LĐLĐ VN thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết 20/NQ-TW của BCH TW Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới; tổ chức 52 hội nghị tuyên truyền về đề án 343, 704 cho trên 6.000 lượt đoàn viên, 23 hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình; công tác Dân số/KHHGĐ; phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống, thi cắm hoa nghệ thuật, thi cán bộ nữ công thanh lịch, giao lưu cầu lông, bóng chuyền nhân kỷ niệm ngày QT phụ nữ 8/3; 20/10; ngày Gia đình Việt Nam 352 buổi thu hút trên 2000 lượt nữ CNVCLĐ tham gia; đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng, tặng quà cho chị em với tổng số tiền trên 1 tỷ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đến 100% trường học trong toàn thành phố. Tổ chức 150 cuộc tuyên truyền với các nội dung: Giữ gìn các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Hội nhập quốc tế; tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ ngành giáo dục thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước cho 25.000 lượt giáo viên, học sinh nữ khối THCS tham gia. .

 Phòng VHTT-TT,  duy trì, cập nhật thông tin trên chuyên trang Cổng giao tiếp điện tử thành phố về “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước” với 65 tin, bài, ảnh biểu dương các tấm gương phụ nữ tiêu biểu giỏi việc nước, đảm việc nhà; 25 tin, bài, ảnh, chuyên mục, chương trình giao lưu, tọa đàm về đề tài gia đình và những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong công tác chăm lo, xây dựng hạnh phúc gia đình và phát triển kinh tế. Tổ chức 90 buổi truyền thông lưu động về cơ sở lồng ghép các nội dung tuyên truyền giáo dục giá trị truyền thống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Phối hợp tổ chức 05 Hội diễn nghệ quần chúng; căng treo trên 100 băng zôn,  khẩu hiệu; Xây dựng 05 tiểu phẩm có nội dung giáo dục đạo đức trong gia đình.

 Đài TT-TH thành phố tổ chức phát 135 tin bài, các nội dung quán triệt Đề án 343/CP, Đề án 704/CP trên sóng của Đài. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thông tin tuyên truyền của 2 Đề án, phân công phóng viên phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền những điển hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền 2 Đề án.

 Phòng Tư pháp thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Hiến pháp (sửa đổi) cho trên 5.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; Phối hợp với Hội LHPN, LĐLĐ tổ chức các hội thi, diễn đàn, trao đổi.

Ban chỉ đạo các xã, phường tổ chức trên 150 hội nghị triển khai, tập huấn về đề án cho gần 4.000 cán bộ, hội viên tham gia. Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức hội nghị nội dung ĐA cho trên 10.000 người tham gia. Duy trì có hiệu quả 8/8 tủ sách của Hội PN các xã, phường; 126/126 chi hội được cấp tờ thông tin phụ nữ. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào đọc và tìm hiểu trên sách báo.

Việc chỉ đạo xây dựng, thành lập mô hình thực hiện Đề án 343/CP, 704 được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… trong đó chú trọng xây dựng các mô hình về rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện các cấp đã duy trì và nhân rộng 248 mô hình, CLB  tại 126 cơ sở Hội với trên 3.800 thành viên tham gia. Tổ chức sinh hoạt theo tháng hoặc quý, với các hoạt động tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về kinh doanh, về sức khỏe, đời sống, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững…Một số mô hình, CLB hoạt động có hiệu quả như: MH, CLB phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ tứ đức”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “CLB “Người cha tốt của con”… 

     Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP đã làm chuyển biến được nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy ban nhân dân các cấp đã quan tâm và tích cực phối hợp với tổ chức Hội cùng cấp trong thực hiện quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; đồng thời tạo điều kiện để Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong lĩnh vực có liên quan. Các cơ quan chuyên môn và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã thể hiện rõ trách nhiệm trong việc phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ, vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ luôn được coi trọng. Hoạt động của các tổ chức Hội đều gắn với các chương trình, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các cấp Hội đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Hà Thị Liễu -Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo các Đề án của thành phố, trong 5 năm triển khai thực hiện 2 Đề án. Qua đó, đã định hướng xây dựng hình ảnh, phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.    Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các Đề án thành phố cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội đặc biệt là chị em phụ nữ để họ nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt; Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm để chị em được học tập nâng trình độ về mọi mặt và thực hiện quyền bình 

đẳng giới trong xã hội; Việc thực hiện các Đề án phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, lồng ghép tuyên truyền các nội dung của Đề án vào các hoạt động ở địa phương. Cơ quan Thường trực Đề án (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố) cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố trúng, đúng và kịp thời để xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, luôn xứng đáng là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh/.

Đ/c Nông Thị Phương Lê –  Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Phó Trưởng Ban

thường trực Ban chỉ đạo Đề án thành phố đọc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án


Đ/c Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

trao giấy khen cho trưởng Ban chỉ đạo các xã, phường.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thành phố đã trao giấy khen cho 23 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Đề án giai đoạn 2011-2015.