Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Họp xét thi đua khen thưởng và triển khai những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đến dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB thành phố Bắc Kạn. Sau khi thông qua hưởng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, đối chiếu với các tiêu chuẩn và chỉ tiêu phân bổ, xem xét hồ sơ khen thưởng, Ban chấp hành Hội CCB thành phố đã xét và đi đến thống nhất đề nghị cấp tỉnh khen 02 tập thể, 03 cá nhân; Đề nghị cấp thành phố khen 22 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Ban chấp hành đã giao nhiệm vụ cho các cơ sở hội trong thời gian tới tập trung tổ chức tổng kết công tác hội năm 2015, đánh giá những công việc đã làm được, và những tồn đọng trong năm. Triển khai ký kết nghị quyết liên tịch giữa CCB thành phố với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, phối hợp với tỉnh hội mở hội nghị tập huấn công tác vay vốn NHCSXH năm 2015.