BCHQS thành phố chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách đợt 3 theo Quyết định 62

0
32

Trong đợt chi trả lần này có 21 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được chi trả 1 lần với số tiền  trên 85 triệu đồng. Đây là đợt thứ 3 BCHQS thành phố tiến hành chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tính đến tháng 11/2015, toàn thành phố đã có quyết định chi trả chế độ trợ cấp được 81 đối tượng. với tổng số tiền chi trả trợ cấp là trên 354 triệu đồng.