BCHQS thành phố chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách đợt 3 theo Quyết định 62

Trong đợt chi trả lần này có 21 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được chi trả 1 lần với số tiền  trên 85 triệu đồng. Đây là đợt thứ 3 BCHQS thành phố tiến hành chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tính đến tháng 11/2015, toàn thành phố đã có quyết định chi trả chế độ trợ cấp được 81 đối tượng. với tổng số tiền chi trả trợ cấp là trên 354 triệu đồng.