Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015

Năm 2015, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng nhân dân các dân tộc trong phường đã nỗ lực phấn đẩu, đạt kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cơ bản thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng theo nghị quyết của Đảng bộ phường đã đề ra. Kinh tế có sự phát triển ổn định, thu ngân sách vượt gần 15% dự toán. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảm bảo tập trung, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đạt mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức được quan tâm, việc phân công đảng ủy viên và thực hiện quy chế dự sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, kết nạp đảng viên vượt 50% kế hoạch. Trong năm 2015 không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo xây dựng, củng cố chính quyền, MTTQ và đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong công tác Đảng năm 2015, Đảng bộ đã tặng Giấy khen cho 02 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Đức Mậu, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2016, Đảng bộ phường phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, an toàn địa bàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phấn đấu có trên 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); kết nạp 08 đảng viên trở lên. Chuẩn bị tốt các điều kiện, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Đại hội Hội Chữ thập đỏ, Đại hội Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; pháp luật của Nhà nước, phấn đấu xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường đều đạt trong sạch, vững mạnh.