Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2016

Năm 2015, Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn đã tham mưu UBND thành phố tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh lĩnh vực kinh tế đạt nhiều kết quả khả quan. Trong năm, số hộ kinh doanh dịch vụ tăng 209 hộ so với 2014. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 1.970 tỷ đồng, bằng 123% KH. Sản lượng và diện tích các cây trồng chính và cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Lúa, Ngô, Khoai sọ, rau ..đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đạt 98,9% Nghị quyết. Diện tích lúa gieo cấy năm 2015 đạt 813/700 ha, Sản lượng đạt 4.139 tấn. Cây ngô đạt 225/220 ha,…Diện tích cây có giá trị canh tác 70 triệu đồng/ha đạt 236/200 ha. Trồng rừng đạt 234/200ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%, tăng 1,1 % so với năm 2014. Tổng đàn vật nuôi ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như đàn gia cầm cũng được bà con đầu tư chăm sóc tăng hơn năm trước. Các chương trình  phát triển nông thôn được đông đảo nhân dân hưởng ứng thực hiện. Phòng kinh tế thanh phố Phối hợp với Trạm TT&BVTT, Trạm thú y  tổ chức tập huấn 34 lớp tập huấn hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt – chăn nuôi cho trên 1.000 lượt người tham dự. Triển khai khảo nghiệm hai mô hình mới là Táo Đài loan, nuôi vịt siêu hoa. Nhìn chung kết quả khá tốt, có thể nhân rộng, mở rộng diện tích trên địa bàn.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triền đàn lợn nái móng cái. Về công tác thủy lợi phối hợp với Trạm Quản lý thủy nông thành phố tu sửa, nạo vét, bảo dưỡng các máy bơm trạm bơm và sửa chữa 07 công trình chủ yếu là phai, đập kênh bị hư hỏng. Tiếp tục phát huy thế mạnh về phát triển kinh tế hộ trong nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao.

 

 Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Năm 2016 Phòng kinh tế thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND thực hiện duy trì tốt các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn. Đối với thực hiện các mô hình mới cần quan tâm tới cách lựa chọn cây con giống, địa điểm phù hợp và hộ gia đình có đủ điều kiện, năng lực thực hiện.