Thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa

Để tập trung mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, thành phố Bắc Kạn chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương hoàn thành tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa.

 

Nông dân Bản Cạu, Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn tập trung thu hoạch lúa mùa

Năm nay, quá trình thu hoạch lúa vụ mùa của bà con nông dân không thuận lợi. Do xuất hiện các đợt mưa liên tiếp khiến cho tiến độ thu hoạch các giống lúa dài ngày bị chậm vì vậy chất lượng lúa giảm. Hiện nay để khẩn trương giải phóng đất canh tác các cây trồng vụ động, nông dân một số xã, phường đã áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước cơ giới hóa nhờ đó giúp người nông dân giảm bớt được sức lao động khi thu hoạch.  Cùng với đó UBND xã, phường đang khuyến khích, vận động bà con nông dân chủ động mở rộng diện tích canh tác cây trồng vụ đông đảm bảo áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong khâu làm đất, thực hiện thâm canh cây trồng và tích cực phòng bệnh, tiêu úng giúp cây trồng phát triển tốt.