Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác bầu cử tại phường Xuất Hóa

Sáng ngày 26/3, Đoàn công tác Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn do đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Xuất Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Xuất Hóa: Bám sát các văn bản hướng dẫn từ Trung ương, Tỉnh và Thành phố, phường sớm ban hành hệ thống các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định.

Qua triển khai thực hiện các bước liên quan đến công tác bầu cử, đến nay sau hội nghị hiệp thường lần 1, lần 2, có tổng số 40 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 -2026; tổng số đại biểu HĐND được bầu là 21 người. Toàn phường Xuất Hóa có 07 đơn vị bầu cử. Công tác triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của phường cơ bản thuận lợi. Các hội đoàn thể đã chủ động quán triệt hội viên, đoàn viên, tuyên truyền tới các thành viên trong gia đình và Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường;

Tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban bầu cử phường Xuất Hóa đề xuất: Ủy ban bầu cử thành phố sớm cấp kinh phí phục vụ cho việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; việc thống kê số lượng cử tri tại những đơn vị chuyển trụ sở cơ quan trên địa bàn phường còn gặp khó khăn nhất định; việc công khai, niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu,…Các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn hướng dẫn phường hoàn thiện các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn đề nghị: Ban chỉ đạo bầu cử phường chủ động rà soát lại toàn bộ thế thống văn bản, tài liệu đã ban hành. Lưu ý các mốc thời gian đảm bảo thực hiện theo Luật quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thăm nắm tình hình dư luận trong nhân dân, liên quan đến vấn đề an ninh chung trên địa bàn phường; Đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện của thành viên Ủy ban bầu cử phường theo từng lĩnh vực phân công; Trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kế hoạch đề ra./.

Triệu Biển