Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông

Trên cơ sở Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã cụ thể hóa bằng những khẩu hiệu, hành động thể hiện nét văn hóa trong quân nhân với vấn đề ATGT như: “Tính mạng con người là trên hết”, “ATGT, trách nhiệm của mỗi người”, “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, “Đoàn viên, thanh niên với văn hóa giao thông”. Ngoài ra, công tác giáo dục, tuyên truyền ATGT còn được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt, học tập của các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng… Các nội dung tuyên truyền, giáo dục được chú trọng như: quy tắc giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; bảo đảm tốc độ; tác hại của việc lạm dụng. Cụ thể, các Ban đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT với các nội dung: không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, phương tiện có đầy đủ giấy tờ, gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ với con em trong gia đình.

Cùng với những giải pháp trên, đơn vị đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông… trên các phương tiện thông tin như: truyền thanh nội bộ trong đơn vị, sử dụng thông điệp, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu. ..Ngoài ra, dán tem logo tuyên truyền “đã uống rượu bia – không lái xe” lên các phương tiện mô tô, xe máy, ô tô đăng ký sử dụng tại đơn vị. Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, các loại giấy tờ bắt buộc khi tham gia giao thông; mở sổ theo dõi bảo hiểm xe của từng cá nhân có phương tiện trong đơn vị để kịp thời nhắc nhở mua bảo hiểm khi hết hạn. Hệ thống nhà xe ô tô, mô tô thường xuyên được củng cố, nâng cấp, xe có vị trí để riêng, được đăng ký quản lý rõ ràng bảo đảm tính chính quy, thống nhất trong việc thực hiện ATGT.

 Với sự quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai đồng bộ đến các đơn vị thuộc quyền, tạo sự đồng thuận cao, nhận thức đúng và ý thức tự giác chấp hành của cán bộ, chiến sĩ về công tác bảo đảm ATGT.Trong thời gian tới Ban CHQS thành phố tiếp tục quán triệt các chỉ thi, nghị quyết của chính phủ, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Quân khu về công tác bảo đảm TTATGT cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan; tăng cường kiểm tra, quản lý người, phương tiện tham gia giao thông; bảo quản bảo dưỡng, sủa chữa đảm đảm tình trạng kỹ thuật cho xe mô tô, xe máy, ô tô, sử dụng đúng mục đích, an toàn tuyệt đối./.