Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc kạn tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết – Lập công – Quyết thắng”

Thông qua buổi phát động, nhằm tạo khí thế thi đua sổi nổi trong LLVT thành phố, khẳng định và làm nổi bật ý nhĩa sự kiện lịch sử Ngày toàn quốc kháng chiến của dân tộc, từ đó, làm cho mọi cán bộ, nhân viên LLVT thành phố tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.