Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý III năm 2016

Sau khi nghe Văn phòng Thành ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận đối với báo cáo và các vấn đề liên quan.

Qua đó cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2016, cấp ủy, chính quyền thành phố và các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn, nhất là trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiếp tục tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tích cực phát hiện, ngăn chặn một số hiện tượng xã hội không lành mạnh diễn ra trên địa bàn. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến điều chỉnh quy hoạch đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tập trung thực hiện cải cách hành chính trên mọi phương diện. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt thông qua công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ và theo yêu cầu công việc; minh bạch tài sản và thu nhập thuộc diện phải kê khai. Các cơ quan khối nội chính tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong 3 tháng cuổi năm 2016, thành phố tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung năm 2016; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; xây dựng nhiệm vụ năm 2017; tham gia, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác theo kế hoạch đề ra./.