Ban CHQS phường Xuất Hóa với phong trào thi đua quyết thắng

Phường Xuất Hoá có vị trí địa lý nằm ở phía Nam thành phố Bắc Kạn, với diện tích tự nhiên là 4804,9ha, tổng dân số là 3015 khẩu, số hộ là 815 hộ, cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và dịch vụ nhỏ. Đảng bộ phường có 15 chi bộ trực thuộc, các chi bộ đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

         Ban CHQS phường Xuất Hoá thuộc Ban CHQS thành phố với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác QPQS địa phương của phường. Ban CHQS phường Xuất Hoá gồm 04 đồng chí hằng năm luôn được kiện toàn đầy đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Trong giai đoạn (2013-2018) Ban CHQS phường Xuất Hoá luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo về chuyên môn của Ban CHQS thành phố Bắc Kạn và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở địa phương cho nên công tác QPQSĐP gắn với phong trào thi đua quyết được thực hiện có nề nếp, hiệu quả.

Xuất Hóa được nâng cấp lên địa giới hành chính từ cấp xã lên phường đầu năm 2016. Tuy vậy, cơ sở vật chất vẫn còn nhiều thiếu thốn, cơ cấu kinh tế chủ vẫn là nông, lâm nghiệp; thu nhập của bà con nhân dân ở mức thấp; trình độ nhận thức của đại bộ phận nhân dân trên địa bàn vẫn còn ở mức trung bình; tình hình tai, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đối với công tác Quốc phòng quân sự địa phương trong giai đoạn này đội ngũ cán bộ quân sự và đội ngũ cán bộ, công chức phường có một số thuyên chuyển công tác, mới được bổ nhiệm nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong tác chiến phòng thủ Công tác tuyên truyền luật NVQS, Luật DQTV, pháp lệnh DBĐV chưa sâu rộng, nhận thức của một số bộ phận nhân dân, những khó khăn trên ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của Phường. Trong đó, công tác Quân sự Quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ được coi là nặng nề và khó khăn nhất trong giai đoạn đầu nâng cấp từ xã lên phường.

         Nhận thức được nhiệm vụ hết sức khó khăn, Ban CHQS phường đã đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo về chuyên môn của Ban CHQS thành phố Bắc Kạn và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở địa phương cho nên công tác QPQSĐP gắn với phong trào thi đua quyết được thực hiện có nề nếp, hiệu quả.

         Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác Quốc phòng quân sự địa phương hằng năm. Trong đó nổi bật là công tác Tuyển quân Ban Chỉ huy quân sự phường là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phối hợp với các các ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhận ngũ hàng năm; từ việc lập danh sách, sơ tuyển đến giao, nhận quân đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, thực hiện đúng quy trình, nội dung tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thường xuyên tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; Hằng năm xây dựng kế hoạch gặp mặt tân binh và phối hợp với cấp trên tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng Luật, an toàn tuyệt đối.  Trong giai đoạn (2013-2018) công tác tuyển quân của đơn vị phường Xuất Hoá luôn đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt…

          Trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được xác định nhiệm vụ trọng tâm trong vụ công tác QPQS địa phương của phường. Hiện nay, phường Xuất Hoá có 91 dân quân được biên chế vào các đơn vi thuộc quyền. Trong công tác huấn luyện lực lượng dân quân bám sát phương châm huấn luyện Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chú trọng vào nội dung và động tác kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; việc tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân luôn được Ban Chỉ huy Quân sự phường thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo đúng nội dung, đảm bảo  quân số đạt từ 98% trở lên. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn tích cực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiêm túc, có hiệu quả. Kết quả huấn luyện hằng năm đều đạt loai khá; duy trì việc bảo quản vũ khí trang bị, quân trang, tài liệu mật, không để hư hỏng mất an toàn.

Trong năm 2013 và năm 2016 cùng với Ban CHQS thành phố Ban CHQS phường Xuất Hoá tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền phường tổ chức thành công hai cuộc diễn tập chiến đấu trị an năm 2013 và diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Xuất Hoá ZBK-16 năm 2016 tại địa phương. Ngoài ra các nhiệm vụ khác cũng được Ban CHQS phường tập trung làm tốt như: giải quyết chế độ chính sách theo QĐ 62 của Chính phủ cho 68 đối tượng; QĐ 49 của Chính phủ cho 61 đối tượng; quán triệt thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phải gắn với phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Do đó 5 năm qua Ban CHQS phường  đã làm tốt nhiệm vụ huy động LLDQ làm công tác dân vận, khơi dậy các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong 5 năm qua LLVT phường đã giúp nhân dân sửa chữa và làm mới hơn 10 Km đường liên thôn, nạo vét 500m kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, thu dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nơi công cộng góp phần vào thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại cơ sở. Tổng số 634 ngày công… Do đó, đời sống nhân dân trong những năm qua không ngừng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị được giữ vững- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân tin tưởng chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Đôi ngũ cán bộ, công chức phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội đều được củng cố kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Đặc biệt, phong trào thi đua quyết thắng đã gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.