Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp một lần cho 29 đối tượng theo Quyết định số 49

Tại buổi chi trả đợt này, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho 29 đối tượng theo quyết định số 49 của Thủ tướng chính phủ với tổng số tiền là 58 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, Ban chỉ đạo thành phố 24-TP thành phố đã chi trả được 160 đối tượng theo quyết định 49 với số tiền hơn 320 triệu đồng.

Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.