Khai mạc kỳ hop thứ 5 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT – XH, AN – QP năm 2018. Trong năm 2017 thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã đề ra, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 2017. Công tác đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn được tăng cường…Đời sống nhân dân ổn định. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả như xã Nông Thượng hiện còn 3 tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như: tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm…

Đồng chí Lý Thái Hải Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp


Phát  biểu tại kỳ họp, đồng chí Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, đã biểu dương những cố gắng của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tại kỳ họp lần này các đại biểu cần tập trung thảo luận xây dựng chỉ tiêu kinh tế, xã hội cho phù hợp với thực tế. Thời gian tới cần thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý các lĩnh vực xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Ngày mai, HĐND thành phố Bắc Kạn sẽ dành thời gian một buổi để tổ chức chất vấn về các vấn đề liên quan đến đến các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua một số Nghị quyết quan trọng./.