Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

 Nhằm ghi nhận những đóng góp của lực lượng Dân công hoả tuyến trong thời chiến, ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thời gian qua, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố đã tiến hành triển khai Quyết định 49 đến cơ sở và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn dân. 

Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị – xã hội và nhân văn sâu sắc.

 Chi trả tiền trợ cấp đợt 1 theo quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ

Tại buổi lễ, đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp đợt 1 cho 26 đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ với tổng số tiền là 53.400.000 đồng; chi trả theo quyết định 62 cho 02 đối tượng với tổng số tiền là 11.000.000 đồng./.