Thành phố Bắc Kạn tập trung tiêm phòng gia súc đợt 2 năm 2016.

So với những năm trước cũng như kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2016 thì trong đợt tiêm phòng lần 2 này hầu hết các loại vacxin đều đã tiêm gần đạt kế hoạch đề ra, trong khi các địa phương vẫn đang tiếp tục tiến hành tiêm vét cho đàn gia súc. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng chính quyền các cấp, nhận thức của người dân về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là trong đợt tiêm phòng lần 2 này, thành phố Bắc Kạn đã phân công các cán bộ của một số cơ quan chuyên môn như phòng kinh tế thành phố, Trạm thú y trực tiếp xuống các địa bàn giám sát việc tiêm phòng của từng thôn, tổ.