Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri Tỉnh và Thành phố

 Hội nghị tiếp xúc lần này tập trung vào các nội dung như: Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 

Ngoài những nội dung được một số phòng, hội của tỉnh đề cập liên quan đến chế độ chính sách người có công, một số ít cán bộ chưa thực sự quan tâm, đặc biệt liên quan các đối tượng nạn nhân chất độc dacam/điôxin nhiều lúc chưa phù hợp. Hiện nay, nước ta vẫn có nhiều vụ việc xử oan sai thì những cán bộ xử vụ án đó phải có trách nhiệm bồi thường chứ không phải lấy nguồn ngân sách nhà nước…

Cử tri thành phố Bắc Kạn cũng kiến nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu khi ban hành các chính sách nội dung áp dụng cần điều chỉnh phù hợp với địa lý, vùng miền để các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo quyền lợi của người dân. Quốc hội nghiêm túc nhìn nhận về các vụ việc liên quan đến công tác cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây nhiều dư luận trong nhân dân. Cử tri cũng mong muốn các bộ, ngành trung ương thắt chặt công tác kiểm tra về vấn đề an toàn thực phẩm, tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước ngọt, môi trường biển Việt Nam. Đối với tỉnh Bắc Kạn lĩnh vực chủ đạo vẫn là nông – lâm nghiệp phát triển còn chậm so với một số tỉnh trong khu vực, do đó cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư. Có biện pháp khai thác tiềm năng du lịch thông qua các điểm du lịch mang tính tâm linh, tổ chức các lễ hội, quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhà để tạo thu nhập cho nhân dân góp phần tạo nguồn ngân sách ổn định cho địa phương.

Những kiến nghị trên đã được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Kạn tiếp thu và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.