Ban CHQS thành phố Bắc Kạn giao ban công tác quân sự quốc phòng 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, BCHQS thành phố đã tham mưu cho thành ủy, UBND ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương bảo đảm kịp thời, chất lượng tốt. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng. Các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp chính quy, kỷ luật; Công tác hậu cần kỹ thuật luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ của đơn vị; hệ thống kho tàng vũ khí trang bị kỹ thuật thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng; các đơn vị duy trì nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tính đến nay thành phố đã tổ chức mở 2 lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2018, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 theo phân cấp; huấn luyện dân quân tự vệ cho 1001 đồng chí, kết quả chung đạt khá, giáo dục quốc phòng an ninh cho 1.985 em học sinh. Chi trả trợ cấp 1 lần cho 6 đối tượng tồn sót theo Quyết định số 62; quyết định 49 và quyết định 142 của thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 25 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm như: Rà soát, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng; tập trung duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các dịp đặc biệt trọng điểm; ứng phó cứu hộ, cứu nạn bão, lũ thiên tai; làm tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2019; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…đề ra phương hướng chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng trong thời gian tới./.