Ban CHQS thành phố hưởng ứng “Ngày chạy thể thao CISM”

Hơn 30 sĩ quan, chiến sĩ của BCHQS tham gia chạy hưởng ứng ngày chạy thể thao. CISM là tên viết tắt của tổ chức Hội đồng thể thao quân sự thế giới. Ngày chạy thể thao CISM là một trong những hoạt động chính hàng năm của Hội đồng thể thao quân sự thế giới. Đây cũng là hoạt động thường niên của lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn nhằm nêu cao tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, bảo đảm sức khỏe bền bỉ, dẻo dai để huấn luyện tốt, chiến đấu giỏi./.