Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2021

0
54

Ngày 15/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn đánh giá kết quả công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Bắc Kạn dự và chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội hoàn thành 100% kế hoạch giao, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể,  số tiền cho vay 56.330 triệu đồng với 1.265 hộ vay. Trong đó tập trung  giải ngân một số chương trình như: cho vay giải quyết việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn,  hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay nhà ở  xã hội theo Nghị định  100/2015/ NĐ –CP; cho vay học sinh, sinh viên;  cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, …

Đến nay, dư nợ tín dụng 145.288 triệu đồng/3.358 hộ; dư nợ bình quân 43,27 triệu đồng/hộ.Tỷ lệ giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã hàng tháng đạt 100% tại 08 xã, phường. Tỷ lệ thu lãi đạt 109,14%. Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 87,31%, tăng 2,57% so với năm 2019. Thành phố có 01 phường không có nợ quá hạn (phường Xuất Hóa). Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở về tình hình thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo theo kế hoạch.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất tại cơ sở gặp phải tình trạng thu hồi vốn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là đối tượng vay vốn chuyển nơi sinh sống, mất liên lạc, …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn yêu cầu: Các thành viên Ban đại diện NHCSXH thành phố làm tốt công tác tham mưu, nhất là cơ quan thường trực chủ động triển khai các văn bản, chính sách để các đối tượng người nghèo, cận nghèo được hưởng lợi; UBND xã, phường chủ động, nghiêm túc trong việc thống kê, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo; Các tổ chức hội được ủy thác, làm tốt công tác quản lý, đôn đốc, kiểm tra, thu hồi vốn vay theo quy định; Trong quá trình triển khai cho vay vốn thực hiện chặt chẽ việc thẩm định đối tượng vay vốn; xử lý nghiêm các trường hợp cho vay không đúng đối tượng (vay ké); bằng nhiều biện pháp tích cực thu hồi vốn, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay; hạn chế thấp nhất tỷ lệ nợ xấu, …

Triệu Biển