Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 01/12/2015 đến 30/09/2017, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương. Kiểm sát việc xử lý tin báo tố giác tội phạm của cơ quan điều tra 163 tin cơ quan điều tra đã giải quyết 143 tin (đạt tỷ lệ trên 87%). Viện kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết dứt điểm các tin báo tố giác tội phạm vi phạm về thời gian. Thụ lý từ cơ quan điều tra 120 vụ/138 bị can. Cơ quan điều tra kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 89 vụ/108 bị can; tạm đình chỉ 06 vụ/05 bị can. Viện kiểm sát thụ lý 92 vụ/111 bị can, truy tố 82 vụ/93 bị can. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 98 vụ/125 bị cáo. Luôn duy trì công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Kiểm sát thi hành án hình sự, đã và đang thi hành án là 82 bị án, hoãn 03 bị án. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, kiểm sát tổng số việc phải thi hành là 974 việc; Kiểm sát thụ lý 342 vụ về dân sự, hôn nhân gia đình, Tòa án đã giải quyết 327 vụ.

Đoàn giám sát đã ghi nhận các kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Tập trung làm tốt việc kiểm sát đối với những vụ việc mà cử tri và dư luận quan tâm  … Đối với những vấn đề kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp gửi đến các cơ quan khắc phục, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.