Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công

Dự kiến Trung tâm dịch vụ hành chính công sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2017. Điều này giúp cải thiện đáng để chất lượng cung ứng dịch vụ công tại địa bàn thành phố. Vì vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nâng cấp phần mềm máy tính để phục vụ công việc chuyên môn và đảm bảo giải quyết hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân. Trước đó, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn phần mềm một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công mức độ cao và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu và tích cực thực hiện./.