Ban Pháp chế HĐND xem xét tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Sau khi nghe báo cáo, cung cấp thông tin của đơn vị, các thành phần làm việc đã trao đổi, thảo luận và thống nhất đánh giá: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định và giữ vững, không xảy ra tình trạng phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để đảm bảo an ninh trật tự được tiến hành thường xuyên thông qua việc tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đấu tranh chống gián điệp; phối hợp công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và gữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch; các chuyên đề, lĩnh vực y tế, lao động xã hội, báo chí xuất bản và văn học nghệ thuật, giáo dục, đào tạo. Tham mưu cho chính quyền địa phương huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự. Thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo lĩnh vực. Tích cực điểu tra khám phá án. Thực hiện các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; mở 03 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Phối hợp triển khai tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, thường xuuyên tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục triển khai xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp , trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tổng số vụ, việc phạm pháp hình sự, tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy; số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý giảm so với cùng kỳ; với gần 200 người được điều trị methadone thay thế dạng thuốc phiện cũng góp phần cải thiện tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc đang được điều tra; thu thập thông tin, chứng cứ làm rõ các vụ án nhằm hạn chế hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung; chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh ở cơ sở; tăng cường nắm tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tập trung tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.