Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp

Năm 2016 là năm tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Đại hội Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X. Để Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp của thành phố được tổ chức đạt kết quả tốt đẹp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ các cấp cần chuẩn bị tốt nội dung tổ chức đại hội. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2021 cần phải bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, xác định rõ những giải pháp cụ thể để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Các cấp Hội cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ ở địa phương. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phải là những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, tâm huyết với công tác nhân đạo, có khả năng vận động quần chúng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tổ chức Đại hội: Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở hoàn thành xong trong quý I và quý II/2016; Đại hội cấp thành phố hoàn thành trong quý III/2016.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành từ thành phố đến cơ sở quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức thành công đại hội./.