Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa phòng LĐTB &XH và Liên đoàn Lao động thành phố và việc thực thi pháp luật lao động tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng lao động Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Tại đơn vị kiểm tra, Đoàn đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình thực thi pháp luật lao động của nhà trường như: Hợp đồng lao động; tiền lương, tiền công; BHXH, BHYT, BHTN; thời gian làm việc, chế độ ốm đau thai sản; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; công tác an toàn vệ sinh lao động; vai trò của tổ chức công đoàn trong đơn vị và một số chế độ chính sách khác đối với lao động tại đơn vị đều được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động, vì vậy không có trường hợp đơn thư khiếu kiện xảy ra. Đoàn kiểm tra ghi nhận những cố gắng và đề nghị nhà trường tiếp tục bám sát các quy định của luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đoàn kiểm tra làm việc tại phòng Lao động TB&XH thành phố

Sau khi kiểm tra tại trường TH Đức Xuân, đoàn tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa phòng LĐTB &XH và Liên đoàn Lao động thành phố. Trong năm 2015, Phòng LĐTB&XH thành phố đã xây dựng Chương trình phối hợp công tác giưã hai đơn vị, xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật Lao động (sửa đổi); Hiến pháp; Luật bình đẳng giới…cho trên 300 người nghe, tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên công đoàn giỏi”; phối hợp kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người lao động tại 08 đơn vị; phối hợp tổ chức Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7; phát động Tháng ATVSLĐ – PCCN tại Công ty Cổ phần MTCT Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của hai đơn vị trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp, đồng thời đoàn cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các chính sách đối với người lao động; đồng thời phối hợp tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015 theo kế hoạch của Sở Lao động TBXH và LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn.