Thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 10 tháng năm 2015

Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong 10 tháng năm 2015 của thành phố với những kết quả tương đối khả quan: Tình hình an ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; Thương mại dịch vụ đạt 103% so với kế hoạch; thu ngân sách đạt trên 48 tỷ đồng bằng 54,8% KH; Lĩnh vực nông nghiệp đạt 81,9% KH; về xây dựng cơ bản đã thực hiện giải ngân đạt 81% KH; công tác GPMB cơ bản đã được giải quyết 14 công trình đã thực hiện xong, còn 5 công trình thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện; công tác tài nguyên môi trường: thành phố sẽ ban hành quy trình mới về cấp giấy CNQSDĐ và quy trình cấp phép xây dựng; Công tác quản lý đô thị đã có sự luân chuyển cán bộ từ thành phố xuống xã, phường để tăng cường công tác quản lý và thời gian tới thành phố sẽ phối hợp với  một số ngành chức năng thực hiện công tác giải tỏa hành lang đảm bảo ATGT trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí cũng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố những tháng cuối năm: đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy; Tập trung giải phóng mặt bằng và giải tỏa hành lang đảm bảo mỹ quan đô thị; Nâng tỷ lệ giải quyết đơn thư lên 80%; Ban hành quy chế quản lý đô thị và tập trung sắp xếp cải cách thủ tục hành chính…và đưa ra một số định hướng cơ bản như: Tập trung quy hoạch đô thị bắc Sông Cầu; sắp xếp lại cán bộ phù hợp với năng lực nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác…

      Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thành phố báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đã có 15 lượt ý kiến, kiến nghị của các đại biểu chủ yếu tập trung phản ánh về các nội dung như: việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cấp phép xây dựng nhà ở còn kéo dài, chậm được giải quyết; Công tác vệ sinh môi trường ở một  khu vực trên thành phố cũng như nắp cống, hố ga đã bị vỡ chưa được sửa chữa gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân; Việc tinh giản biên chế chưa phù hợp, còn thành lập nhiều Hội đặc thù ảnh hưởng đến ngân sách địa phương; Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang cần được quy định rõ ràng, cụ thể…Các ý kiến phản ánh của nhân dân đã được đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, giải trình làm rõ.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố và các phòng, ban liên quan tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời sẽ phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, ban chuyên môn từng bước giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

     Hội nghị thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội lần đầu tiên của thành phố được tổ chức đã mang lại hiệu quả hết sức thuyết phục và nhận được sự đồng tình của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

     Tin tưởng rằng với sự năng động, sáng tạo, đổi mới của cấp ủy, chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ có nhiều sự đột pháp trong công tác lãnh đạo, điều hành, tạo được niềm tin đối với nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh./.