Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác tổng kết Đảng tại 08 xã, phường trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn

Thay mặt Ban Thường vụ các đồng chí ủy viên tham dự hội nghị đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được sau một năm nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra trong năm 2015 của 08 xã, phường: Cấp ủy, chính quyền 08 xã phường đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương mình thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Sản xuất nông – lâm nghiệp đạt cao về diện tích và sản lượng so với kế hoạch; thu ngân sách đạt kế hoạch; các hoạt động văn hóa, văn nghệ – thể thao được đẩy mạnh, thu hút nhiều người dân tham gia; công tác giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh và bảo trợ xã hội được quan tâm; công tác quản lý đất đai, quy hoạch được duy trì; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững, góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều tiến bộ. Trong năm 2015, Đảng ủy các xã, phường đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc, đại hội Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại và khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; những việc chưa làm được theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2015 đề ra của 08 xã, phường như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm giảm về số lượng; hoạt động thương mại dịch vụ đa số quy mô nhỏ, lẻ, doanh số thấp; công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chưa dứt điểm vẫn còn tồn đọng; một số ít cán bộ còn hạn chế về năng lực, thụ động trong công việc, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; còn có trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng.

Năm 2016 là năm đầu tiên thành phố và 08 xã, phường triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ có rất nhiều nhiệm vụ cần thực hiện. Do vây, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Đảng bộ 08 xã, phường tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

2. Căn cứ vào các Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy giai đoạn 2015-2020, cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần cụ thể hóa để  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, chỉ đạo sản xuất nông-lâm nghiệp, thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án, dự án được triển khai tại địa phương; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ; đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; tổ chức tuyên truyền Quy chế quản lý đô thị của thành phố đến mọi người dân trên địa bàn.

3. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-HĐND -UBND -UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã, phường cần tăng cường công tác chỉ đạo duy trì đảm bảo an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác chăm lo tết cho các gia đình và đối tượng chính sách theo quy định để đảm bảo cho tất cả mọi người dân được đón Tết nguyên đán Bính Thân 2016 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm

4. Tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2016 đạt chỉ tiêu giao.

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng các Đảng bộ xã, phường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, cùng với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới. Và gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể nhân dân cùng Đảng bộ các xã, phường đón một năm mới với nhiều niềm vui và thắng lợi mới.