Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với tập thể Đảng ủy phường Đức Xuân

Chiều 13/4, BTV Thành ủy làm việc với tập thể Đảng ủy phường Đức Xuân. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí: Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các phòng ban chuyên môn có liên quan của thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thời gian qua Đảng ủy phường Đức Xuân đã chỉ đạo UBND tích cực cải cách thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức cá nhân; chuẩn hóa trình độ chuyên môn, năng lực cho cán bộ, công chức. Tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định. Văn hoá, xã hội được quan tâm đúng mức, phường duy trì và phát triển 28 câu lạc bộ văn hóa, thể thao; vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước của tổ dân phố.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2023. Toàn phường đã đăng ký xây dựng 33 mô hình” Dân vận khéo” của các tập thể, cá nhân. Đặc biệt phường Đức Xuân lựa chọn 01 mô hình “ Dân vận khéo” tiêu biểu thực hiện công tác đạt hiệu quả làm mẫu, cụ thể mô hình điển hình “ khéo vận động nhân dân xây dựng khu phố văn hóa, sáng xanh, sạch, đẹp” của tập thể Chi bộ 10B, Đảng ủy phường Đức Xuân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo xây dựng Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Đức Xuân; đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra; tiến độ thực hiện các công trình dự án, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng -an ninh tại địa phương.  Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng; quan tâm công tác đào tạo cán bộ công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, dịch vụ công trên địa bàn..

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương một số kết quả đạt được của Đảng ủy phường trong việc lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và cấp trên. Đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phân công đảng viên phụ trách các tổ dân phố; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thành phố, khu dân cư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung trên địa bàn cho phù hợp; duy trì giao ban Thường vụ Đảng ủy phường vào cuối tuần và triển khai nhiệm vụ đầu tuần, nâng cao năng lực, đoàn kết làm tốt công tác giám sát, phản biện của UB.MTTQ Việt Nam phường; tiếp tục làm tốt công tác quản lý hệ thống đất lưu, hành lang thoát hiểm, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn./.

Minh Cường