Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016; tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 25/10/2011 về phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch giai đoạn 2011 – 2015 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2012 về công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2012-2015; thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó từ đầu năm đến nay thành phố đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu nghị quyết năm 2016, thương mại – dịch vụ phát triển khá; sản xuất công nghiệp duy trì ổn định; công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm; lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác quốc phòng quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường.

Về kết quả tổng kết 02 nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại dịch vụ và giải phóng mặt bằng: Cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt mục tiêu đề ra, thương mại – dịch vụ có bước phát triển nhanh, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều tiến bộ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trong năm 2015.

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành phố hướng đến triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; trong đó chú trọng những mục tiêu, nhiệm vụ mang tính chất đột phá, phù hợp với điều kiện thực tế để tập trung chỉ đạo thực hiện và gắn liền với việc thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới đảng bộ các xã phường cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 mà trong giai đoạn này là làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và tiếp tục củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân; tích cực bám sát cơ sở và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh, tránh để xảy ra vấn đề nóng hoặc phát sinh đơn thư. Về sản xuất nông nghiệp, cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy để đảm bảo khung thời vụ và chuẩn bị cho công tác trồng rừng theo kế hoạch. Các chi đảng bộ cần khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016, hướng dẫn cán bộ, đảng viên khẩn trương đăng ký thực hiện. Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo trang trọng, chu đáo… Về thương mại – dịch vụ và công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn hạn chế để thực hiện tốt theo mục tiêu của các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về chương trình hành động, Ủy ban nhân dân thành phố và các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong từng lĩnh vực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.