Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2020 tại Đảng bộ thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 01/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Lộc, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn cùng các thành viên có buổi làm việc với Lãnh đạo Thành ủy cùng các Ban xây dựng Đảng Thành ủy Bắc Kạn về công tác tuyên giáo năm 2020.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm rõ một số nội dung  Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn quan tâm.

Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện, nhiều yếu tố tác động nhưng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thành ủy Bắc Kạn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo, nhất là đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cùng với việc chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký, cam kết học tập làm theo Bác, Thành ủy duy trì hoạt động tổ chức chào cờ (hát Quốc ca) vào sáng thứ hai hàng tuần. Lựa chọn Đảng bộ Đức Xuân, Nông Thượng và chi bộ Dân Vận lập “ Sổ ghi danh người tốt, việc tốt”. Bằng nhiều nguồn, kênh thông tin khác nhau, công tác thăm nắm tình hình dư luận được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. Tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân. Các thông tin tuyên truyền được truyền tải nội dung cần thiết thông qua hình thức trực tuyến và tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên….Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác lịch sử góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến thời này, Đảng bộ thành phố và 5/8 Đảng bộ xã, phường đã hoàn thành việc biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ.  Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn còn trao đổi, làm rõ một số nội dung còn vướng mắc; lấy ý kiến về việc xây dựng Trung tâm chính trị mẫu, nắm bắt nhu cầu, kết quả sử dụng tài liệu, ấn phẩm của Đảng gồm: Báo Nhân Dân, Báo Bắc Kạn, Tạp chí Cộng Sản, Bản tin xây dựng Đảng…Với những nội dung trên, đại diện Lãnh đạo Thành ủy Bắc Kạn cùng các Ban xây dựng Đảng Thành ủy đã thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng và đề xuất từng nội dung cụ thể với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn. Đây là cơ sở để Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền nghiên cứu chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị: Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu đổi mới hình thức truyền tải thông tin tới các chi, đảng bộ cơ sở. Thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đi kim tra thực tế tại Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên, Đảng bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai./.

Triệu Biển