Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3 -2023

Sáng ngày 09/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 -2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, huyện và xã. Trong đó 2.185 điểm cầu, với tổng số 74.750 đại biểu, gồm 03 điểm cầu BTG Trung ương, 58 điểm cầu cấp tỉnh, 464 điểm cầu cấp huyện, 1.664 điểm cầu cấp xã. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn tham dự hội nghị báo cáo viên tháng 3/2023

       Đối với  Thành phố Bắc Kạn có 09 điểm cầu trực tuyến (gồm thành phố và 08 xã, phường) với tổng số 211 đại biểu tham gia. Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy; Phạm Quyết Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu điểm cầu thành phố nghe thông tin chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề: Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: Kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây định hướng thời gian tới; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền và kết luận hội nghị.

Triệu Biển