KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào ” Dân vận khéo ” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 60/UBND Thực hiện phong trào ” Dân vận khéo ” năm 2023

Nguồn: UBND thành phố