Công văn V/v phát các trương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở ( đợt 4 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 222/STTTT-TTBCXB V/v phát các trương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở ( đợt 4 )

Nguồn: Sở TT&TT Bắc Kạn