BÁO CÁO Hoạt động Chuyển đổi số năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 630/BC-UBND Hoạt động Chuyển đổi số năm 2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn