BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 269/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thành phố