Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021

Xem chi tiết Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 tại đây: Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2020

 

Tác giá: UBND thành phố Bắc Kạn