TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn