BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 15/4, đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; cùng dự có lãnh đạo BHXH tỉnh và các thành viên trong BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.

         Trong năm 2020, các chính sách, giải pháp của Chính phủ được thành phố triển khai đồng bộ, do vậy công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được một số kết quả tích cực: Tính đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc 8.676 đạt 93,9%; số người tham gia BHXH tự nguyện 1.206 đạt 118%; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 6.720 đạt 97,5%; có 41.793 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 91,8% dân số trên địa bàn.

Việc thực hiện cấp phát thẻ BHYT, sổ BHXH kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Các chế độ BHXH, BHTN, BHYT của người tham gia đầy đủ với tổng số tiền đã chi trả 15,1 tỷ đồng. Tổng số tiền chi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố năm 2020 (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh xá Công an tỉnh, Phòng khám Đa khoa quốc tế Việt Pháp) trên 122 tỷ 300 triệu đồng. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH, BHYT như: Cải cách thủ tục hành chính cấp lại thẻ BHYT đối với các trường hợp không thay đổi thông tin; triển khai, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam với 27/27 TTHC được tích hợp thực hiện; triển khai ứng dụng số VssID ngành BHXH…

Năm 2021, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT; phối hợp với tổ chức đoàn thể đến từng hộ gia đình vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tích cực truyền thông qua mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền về ứng dụng số VssID của BHXH Việt Nam…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Bắc Kạn yêu cầu: Thành viên BCĐ tăng cường trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, đa dạng, phong phú, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các hội, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia BHXH, BHYT. Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, trên hệ thống loa truyền thanh. Phòng LĐ,TB & XH phối hợp với BHXH tỉnh Bắc Kạn, Hội Cựu chiến binh làm rõ đối tượng được hưởng thẻ khám chữa bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tất cả các nội dung liên quan đến việc đóng BHXH, BHYT tại các xã, phường. Triển khai cài ứng dụng VssID trong cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

Đặng Tuyết