BCHQS thành phố kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết trung ương 4 khóa XII

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị đã tập trung kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường  xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngặn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc quán triệt, học tập và thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XII đã tạo được những chuyển biến tích cực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố. Cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ đảng viên luôn có lý tưởng cách mạng trong sáng, tin tưởng vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng ủy BCHQS thành phố đã thực hiện tự phê bình và phê bình luôn thẳng thắn, không giấu giếm, không ngại và chạm. dám nhận khuyết điểm, nói và làm đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Triệu Đức Lân đánh giá cao công tác chuẩn bị và việc kiểm điểm của Đảng ủy BCHQS thành phố trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đi vào chiều sâu, đạt chất lượng tốt. Nội dung phê bình và tự phê bình của các cá nhân về công tác quân sự quốc phòng có độ tin cậy cao, nhìn thẳng vào vấn đề, góp phân xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.