Tiếp tục tạo sự lan toả sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Đảng bộ xã Dương Quang hiện có 217 đảng viên, sinh hoạt ở 15 Chi bộ trực thuộc. Để việc “học tập” và “làm theo” Bác thực sự đi vào chiều sâu, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh quán triệt tinh thần Chỉ thị đến toàn thể cán bộ đảng viên, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Coi đây là công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội tại địa phương, gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hằng năm, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm đến việc cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Hiện, 100% cán bộ, công chức xã đều sử dụng thành thạo máy vi tính, tin học văn phòng… Qua đó, việc tiếp nhận, xử lý thông tin được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả công việc được nâng lên đáng kể, các thủ tục hành chính được xử lý đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, việc tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” được thực hiện cố định, nền nếp. Vì vậy, khi người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính luôn được giải quyết nhanh chóng, tránh được phiền hà và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Thái độ phục vụ cũng như giao tiếp của cán bộ luôn chuẩn mực, nhiệt tình, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi với nhân dân. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn xã được đông đảo cán bộ đảng viên và người dân quan tâm như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH; xây dựng Nông thôn mới; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH,… luôn được Đảng bộ, chính quyền xã chỉ đạo, giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, tăng gia sản xuất, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trên mọi lĩnh vực.

Chia sẻ về việc “học tập” và “làm theo” Bác ở địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Dương Quang, Hà Minh Tú cho biết: “Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thực sự đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, Đảng bộ xã đã quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” bằng những việc làm cụ thể như: Nâng cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, gọn nhẹ. Cùng với đó, Đảng bộ còn đưa nội dung này trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Bởi vậy, qua phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm luôn đạt kết quả cao.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đã và đang tiếp tục quán triệt, triển khai một cách toàn diện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó tiếp tục tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.