Thanh niên Xã Nông Thượng điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Nhận thức đầy đủ về vai trò của thanh niên trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua Đoàn xã Nông Thượng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, thanh niên biết và hiểu rõ về chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, cũng như vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia chung tay xây dựng nông mới. Mỗi đoàn viên thật sự là người tuyên truyền viên, vận động gia đình, làng xóm hiểu rõ được vai trò quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Gia đình có đoàn viên thanh niên là những gia đình đi đầu trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: Tích cực tăng gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, Ban Chấp hành Đoàn xã đã đề ra kế hoạch cụ thể góp phần vào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương và được sự ủng hộ mạnh mẽ của đoàn viên thanh niên trong xã nên phong trào ngày càng thiết thực và đạt hiệu quả cao.

 Với phương châm hành động “ Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi Chi đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, đoàn viên, thanh niên xã Nông Thượng đã đảm nhận những phần việc cụ thể mà cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức. Trong năm 2016, tuổi trẻ xã Nông Thượng đã Xây dựng 1 kênh mương nội đồng tại thôn Nà Vịt với tổng chiều dài 120m; Xây dựng 4 cầu dân sinh tại thôn Nà Kẹn, thôn Khau Cút, thôn Nà Choong, thôn Nà Nàng; Xây dựng 1 đập tràn tại thôn Nà Chuông; Đổ bê tông 260m² sân nhà họp thôn Nà Thinh và thôn Cốc Muổng; Xây dựng 2 lò đốt rác công cộng tại trường TH và Mầm non xã; San sửa trên 3 km đường giao thông liên thôn, vệ sinh môi trường do Đoàn cấp trên phát động. 

Bên cạnh các phong trào chung, đoàn viên, thanh niên trong xã còn tham gia mạnh mẽ vào hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và được các cấp, các ngành hỗ trợ trong các hoạt động như chuyển giao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua các mô hình, hình thức hoạt động như đẩy mạnh phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp”, “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiều thanh niên đã tích cực tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, trên địa bàn đã có 5 mô hình tiêu biểu thanh niên phát triển kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu/1mô hình/năm. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên xã còn có vị trí quan trọng trong việc hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương, chính sách đó vào cuộc sống, đến với nhân dân các dân tộc trên địa bàn. 

Với những kết quả thu được, cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự năng động và quyết tâm cao của các tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên nơi đây, tin tưởng rằng phong trào “ xây dựng nông thôn mới” ở địa phương sẽ thu được kết quả tốt có sự lan tỏa sâu rộng và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong thời gian tới./.