Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2017

Trong tháng, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đạt theo tiến độ; hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, phát triển ổn định; sản xuất nông, lâm nghiệp được nhân dân tích cực triển khai, đến nay đã gieo mạ đạt 100% nhu cầu diện tích gieo cấy, làm đất đạt 80% diện tích; công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, với mục tiêu phấn đấu đưa xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, các cấp, các ngành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nông Thượng đang tích cực triển khai thực hiện. Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 28%KH. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị được quan tâm, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh. Công tác văn hóa, thông tin, tuyền truyền, hoạt động giáo dục, y tế và an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính tập trung phân công nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được tăng cường.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2017 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Các đề xuất, kiến nghị đã được lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và Thường trực Thành ủy trả lời và định hướng khắc phục.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân – Chủ trì hội nghị ghi nhận, tháng 2, cơ bản các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3, đồng chí chỉ rõ, các địa phương, đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo làm tốt công tác gieo cấy vụ xuân, đảm bảo khung thời vụ và diện tích gieo cấy theo kế hoạch, quan tâm đến chất lượng giống; đẩy mạnh công tác thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy chế quản lý đô thị, đặc biệt là việc sử dụng hành lang các tuyến đường để đảm bảo mỹ quan đô thị; tổ chức tốt lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng; về chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, các địa phương cần quan tâm làm tốt cơ cấu ban chi ủy; việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng từ năm 2017 sẽ được thực hiện tại Thành ủy.