Thành phố Bắc Kạn tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

Thực hiện kế hoạch số 179/KH-HĐTD ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Bắc Kạn về việc tuyển dụng công chức cấp xã thành phố năm 2016, thành phố đã tổ chức thi tuyển theo quy định.

Trong 02 ngày (25,26/02/2017), các thí sinh tham gia thi tuyển đã thực hiện 04 phần thi, gồm: Môn kiến thức chung, thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, thi trắc nghiệm môn chuyên ngành và thi trắc nghiệm môn tin học.

 

 Công tác tổ chức thi tuyển được thực hiện đúng nội quy, quy chế và diễn ra an toàn. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố trong thời gian tới./.