Bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V

Kỳ họp đã tập trung thảo luận đóng góp các ý kiến cho các báo cáo nhất là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2013, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Tại kỳ họp có 4 phòng ban: Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tài chính- Kế hoạch trả lời chất vấn về Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng cơ bản. Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2014; Công tác cải cách thủ tục hành chính.

Đại biểu HĐND thị xã thông qua Nghị quyết

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết và thông qua 6 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng năm 2014; Nghị quyết về phân bổ ngân sách thị xã Bắc Kạn năm 2014; Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa v, nhiệm kỳ 2011- 2016; Nghị quyết về chương trình hoạt động, chương trình giám sát của HĐND thị xã Bắc Kạn năm 2014; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND; Nghị quyết về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2014.