Hội đồng nhân dân giám sát phòng Tài nguyên môi trường

Từ năm 2013 đến nay Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã đã tiếp nhận trực tiếp tại phòng 55 đơn đề nghị, kiến nghị, với 54 vụ việc đã giải quyết xong 49 vụ việc. Đơn thư do lãnh đạo UBND thị xã chuyển 229 đơn  với 176 vụ việc, trong đó đơn khiếu nại có 7 đơn  bằng 5 vụ việc, đã giải quyết xong 4 vụ việc. Đơn tố cáo có 03 đơn  bằng 2 vụ việc, đã giải quyết song 1 vụ việc, còn lại 219 đơn là đề nghị và kiến nghị, phòng đã tham mưu giải quyết xong 196 đơn, còn tồn 23 đơn. Đối với quá trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư phòng đã mở sổ theo dõi, phân loại đơn sau đó nghiên cứu trả lời bằng văn bản hoặc báo cáo đề xuất hướng giải quyết với Thường trực UBND xin ý kiến chỉ đạo.

Đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ năm 2013 đến nay, phòng đã tiếp nhận từ Thường trực UBND thị xã 6 văn bản với 22 ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ, giao đất tái định cư, việc lấn chiếm đất công, ô nhiễm môi trường… Phòng đã có 5 văn bản báo cáo trả lời.  Đã có 240 lượt cử tri trực tiếp đến phòng đề đạt ý kiến, kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách về đất đai, giao đất tái định cư, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cấp giấy CNQSDĐ, ô nhiễm môi trường …Phòng đã trực tiếp trả lời theo đúng thẩm quyền và quy định của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện kết luận sau giám sát của HĐND và thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ bẩy – HĐND thị xã khóa V : Phòng đã chỉ đạo đôn đốc VPĐKQSDĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, hàng tuần họp giao ban để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phòng cũng đã tích cực tham mưu cho thường trực UBND thị xã để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng lâu dài như : Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân ở thôn Giao Lâm và thôn Xây Dựng  xã Huyền Tụng; cấp giấy GCNQSDĐ cho các hộ dân ở tổ 11 phường Sông Cầu thuộc khu tập thể Tổng Tò và việc cấp GCNQSDĐ cho 264 trường hợp bị thu hồi GCNQSDĐ theo Quyết định tại bản án sơ thẩm ngày 20/10/2009 của Tòa án nhân dân thị xã.. Bên cạnh đó, đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường phòng cũng thường xuyên chú trọng chỉ đạo cán bộ điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và đề án bỏa vệ môi trường đơn giản của các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đảm bảo đúng quy định .

Trên cơ sở cùng trao đổi để tháo gỡ một số vấn đề còn vướng mắc, các thành viên trong đoàn giám sát đã yêu cầu phòng Tài nguyên môi trường làm rõ một số vấn đề như : Việc cấp  GCNQSDĐ còn chậm và sai hẹn với người dân, việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri còn mang tính hứa hẹn, chưa rõ ràng và sau khi giải quyết đơn thư và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xong thì cần phản hồi lại đơn vị chuyển đơn…

Kết luận sơ bộ về buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng mà phòng Tài nguyên môi trường đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng nêu một số tồn tại của đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới đó là: một số đơn thư giải quyết còn chậm, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, công tác quản lý môi trường còn nhiều bất cập, đơn vị cần phải tham mưu kịp thời.  Đồng chí đề nghị phòng cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan tới đất đai;  Phòng cũng cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và xã phường, tham mưu với UBND về vấn đề  cấp đất cho thôn Xây Dựng, khu đô thị phía Nam, trường Mầm non Minh Khai, Khu Bắc Sông Cầu … tránh tình trạng đơn thư kéo dài; Quán triệt cán bộ trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hiệu quả, chất lượng …

Tại buổi giám sát phòng Tài nguyên Môi trường cũng đã kiến nghị với đoàn giám sát có ý kiến với cơ quan chức năng tăng thêm biên chế cho phòng để đáp ứng khối lượng công việc được giao. Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận và gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết .