Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập thành phố Bắc Kạn

Tại hội nghị, theo đánh giá chung của các thành viên Hội đồng thẩm định, thị xã Bắc Kạn đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh với một hệ thống đô thị khá hoàn thiện, các tiêu chí về nhà ở, thông tin liên lạc, mật độ đường, diện tích giao thông, y tế đều đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, công tác quy hoạch còn hạn chế, mật độ dân số còn chưa đạt, cần có hệ thống xử lý chất thải, nước thải… Những vấn đề này cần được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Đồng thời, trong xây dựng cần có sự đồng bộ các công trình tạo điểm nhấn cho tương xứng với đô thị, quan tâm xem xét đến môi trường, có sự liên kết vùng để tạo được sự phát triển tổng thể.


Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị Bắc Kạn cần tiếp thu ý kiến, khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trước mắt là hoàn thiện các tiêu chí còn chưa đạt chuẩn. Cùng với đó, cần sớm rà soát, bổ sung, hoàn thiện đánh giá cụ thể thêm đồ án cho phù hợp 3 điều kiện, 10 tiêu chuẩn để đề nghị làm tờ trình trình Chính phủ, hướng tới mục tiêu năm 2015 đạt tiêu chuẩn thành phố./.