Ủy ban nhân dân thị xã: Ban tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân da cam/ dioxin thị xã Bắc Kạn họp chuẩn bị công tác cho Đại hội Hội Nạn nhân da cam/ dioxin thị xã Bắc Kạn

Ngày 22/8/2014 BTC Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Bắc Kạn đã tiến hành họp nhằm trao đổi, thảo luận các nội dung trong văn kiện Đại hội; Chương trình hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Bắc Kạn trong nhiệm kỳ mới, ngoài ra BTC còn thông qua một số nội dung chương trình diễn ra trong Đại hội như: Công tác tuyên truyền cho Đại hội, văn nghệ chào mừng…. Tại cuộc họp đồng chí Ma Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng BTC Đại hội cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BTC nhằm đảm bảo cho các thành viên BTC thực hiện đúng kế hoạch, góp phần thành công cho Đại hội sẽ được diễn ra vào ngày 09/9/2014.