Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh cúm mùa

Nguồn: Báo Bắc Kạn