Bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT thành phố.

Phòng GD&ĐT thành phố đã mời Đồng chí Nông Thị Mới – Ủy viên BTV thành ủy – Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy làm giảng viên của lớp học,  đồng chí đã lên lớp một số nội dung: báo cáo về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2020 theo tinh thần triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị Quy định về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà  nước theo Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị; Tổng kết 30 năm đổi mới; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; Tình hình kinh tế – xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2010-2015, và những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương, Nghị quyết Đại hội, chương trình kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương.

Sau các nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị, bà Chu Thị Loan – Trưởng phòng GD&ĐTthành phố đã báo cáo những kết quả đạt được của ngành GD&ĐT thành phố năm học 2014-2015; triển khai về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 đối với 03 cấp học mầm non, tiểu học và THCS; yêu cầu các nhà trường kiểm tra cơ sở vật chất và mọi điều kiện để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2015-2016.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

Kết thúc lớp bồi dưỡng chính trị lý hè năm 2015, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành GD&ĐT thành phố thực hiện viết bài thu hoạch về những nội dung đã được học tập, kết quả bài thu hoạch chính trị hè năm 2015 là một trong ba nội dung để đánh giá, xếp loại công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Kạn năm học 2015-2016./.