Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND, các ban HĐND cấp huyện, cấp xã

Ngày 08/11, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu là Thường trực HĐND, các ban HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố có các đồng chí: Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Hữu Bường- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố;đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các xã, phường.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố

Trong 01 ngày, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh truyền đạt nội dung các chuyên đề gồm: Kỹ năng giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã và giám sát, khảo sát của Tổ đại biểu HĐND huyện.  Kỹ năng thẩm tra, giám sát thuộc thẩm quyền của HĐND cấp huyện, cấp xã trong các lĩnh vực: Pháp chế, Kinh tế – Ngân sách, Văn hóa – Xã hội. Hướng dẫn lập dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của HĐND cấp huyện, cấp xã…

Lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng cần thiết, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, giúp Thường trực HĐND, các ban HĐND cấp huyện, xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Luật định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, xã học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Đại biểu tại các điểm cầu nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe nội dung trình bày của báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận, để mỗi đại biểu HĐND có thể áp dụng ngay những kiến thức đã được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình./.

                            Hoàng Thạc