Các trường học của thành phố chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019

Năm học này, toàn thành phố có 22 trường học, với trên 9.460 học sinh. Trong đó, Bậc học Mầm non có 91 lớp, với 2.627 học sinh; Bậc Tiểu học 137 lớp, với 4.211 học sinh; Bậc THCS có 66 lớp, 2.630 học sinh. Phát huy những thành tích đã đạt được, thành phố tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường. Bên cạnh đó, cùng với việc cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức, phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ giáo viên thông qua học tập các chuyên đề môn học; khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng kiến thức nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục của ngành. Để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học mới, các trường học đã tổ chức vệ sinh, trang trí khuôn viên trường lớp khang trang sạch đẹp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường./.